4Simplicity maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.
jtemplate.ru - free extensions for joomla
./images/header/blog.png

The Cloud explained

Tegenwoordig heeft iedereen het over “The Cloud” en er zijn al diverse artikelen over geschreven. Deze artikelen zijn echter bijna allemaal ook vanuit een marketingstrategie geschreven door, of in opdracht van, diverse leveranciers. Daarom vond ik dat het tijd was om ,als onafhankelijk adviseur, ook eens de wereld deelgenoot te maken van mijn kijk hierop.


Wat is die hele cloud nu eigenlijk?
De cloud is een modewoord, wat niet meer is dan een algemene aanduiding voor “niet meer in eigen huis”. Waar bedrijven en particulieren eerst hun IT-voorzieningen volledig in eigen beheer en op de eigen computers hadden, worden tegenwoordig veel meer dingen via het internet gebruikt. Deze dingen staan tegenwoordig buiten de deur en in “the cloud”.


Waar het begon met bv. een productportfolio die je op de site bij een leverancier kon raadplegen worden nu complete virtuele netwerken verhuurd. Aanbieden van online services kent verschillende scenario’s en varianten, maar hebben allemaal dezelfde randvoorwaarden, voors en tegens. In mijn volgende blogs zal ik hier dieper op ingaan.


Verreweg de grootste misvatting met “Services in the cloud” is dat alles belegd wordt bij de leverancier van deze services. Hoewel dat natuurlijk wel geldt voor de aangeboden dienst op zich, kun je van geen enkele leverancier verwachten dat hij het ook laat werken als aan jouw gebruikerskant de boel “rammelt”.


Je zult ervoor moeten zorgen dat je in ieder geval een stabiel internet-capable apparaat hebt wat in staat is om de online dienst te benaderen. Hiernaast zul je er ook zelf voor moeten zorgen dat je internetverbinding stabiel is en zwaar genoeg om de dienst ook aan te kunnen.


Concreet neemt geen enkele leverancier de verantwoordelijkheid voor jouw problemen op zich als aan jouw kant een brakke computer staat op een heel traag internet-lijntje, met een instabiel besturingssysteem dat barst van de virussen. Nee, het blijft toch echt jouw eigen verantwoordlijkheid om te zorgen dat dat gedeelte op orde is.


De cloud is tegenwoordig onontkoombaar en inmiddels ook een doodnornaal onderdeel van deze tijd. Hoewel sommigen angstig en sceptisch blijven, zeg ik dat de cloud helemaal niet eng is of dat hoeft te zijn; Je moet alleen begrijpen waar de kracht, beperkingen en aandachtspunten ervan liggen.


In volgende artikelen ga ik verder in op de varianten, scenario’s, randvoorwaarden en afwegingen m.b.t. de cloud.


Zorg dat u geïnformeerd blijft door dit blog te volgen. Wilt u hierover gewoon eens van gedachten wisselen met iemand die losstaat van elke leverancier, is een contactmomentje natuurlijk eenvoudig gepland.

Op datum